ocn@ubu.ac.th 045-353106,045-353110

UBU Portal

UBU Portal ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์

เข้า UBU Portal ที่เดียวก็สามารถใช้งานได้หลายๆ ระบบ

  • การเข้าใช้งาน UBU Portal

    UBU Portal คือ ระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถ Login เพียง 1 ครั้ง ก็สามารถใช้งานได้หลายๆระบบโดยไม่ต้อง Login ใหม่ (Single Sign-On) เช่น UBU LMS , UBU Mail ,Google App ต่างๆ ,Download Software ลิขสิทธิ์ที่บริการสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

    ผู้ใช้งานสามารถ เข้าใช้ UBU Portal ได้โดยไปที่เว็บไซต์ https://portal.ubu.ac.th/ และ Login เข้าใช้งานด้วย UBU Account ที่ได้รับ (UBU Account หรือ UBU Wifi Account คือ รหัสเดียวกัน)