ocn@ubu.ac.th 045-353106,045-353110

การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา

Welcome to UBU IT-Guides for Student

E-Mail

ตรวจสอบ E-mail นักศึกษา

เมื่อเข้ารับ UBU Account แล้ว นักศึกษาจะได้รับ E-mail จำนวน 2 Account เพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ โดย Login เข้าใช้งาน E-mail ผ่าน portal.ubu.ac.th ด้วย UBU Account ของตนเอง

 •   E-mail @ubu.ac.th

    สำหรับเข้าใช้บริการของ Google เช่น G-mail , Google Classroom , Google Drive เป็นต้น

  เช่น kankrao.mo.67@ubu.ac.th

 •   E-mail @live.ubu.ac.th

     สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft เช่น Download Software ลิขสิทธิ์ใน portal.ubu.ac.th และใช้งาน MS 365 เช่น

  เช่น kankrao.mo.67@live.ubu.ac.th

รูปแบบ E-mail :
ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 2 ตัว.ปีการศึกษาที่เข้า@ubu.ac.th
และ ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 2 ตัว.ปีการศึกษาที่เข้า@live.ubu.ac.th


จำนวน Software ลิขสิทธิ์ที่บริการสำหรับนักศึกษา (Azure+MS 365)

F.A.Q

คำถามที่พบบ่อย

 • UBU Account คือ username และ password ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น Login เข้า REG , UBU Portal , UBU LMS , UBU Wifi และระบบอื่นๆ ระบบตรวจสอบ UBU Account ผ่าน UBU Portal

 • ไปที่เว็บไซต์ระบบตรวจสอบ UBU Account ผ่าน UBU Portal และเข้ารับรหัส "ครั้งแรก" โดยใช้รหัสนักศึกษา (ตรวจสอบรหัสนักศึกษา)และรหัสตั้งต้น 8 ตัวตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ ชื่อภาษาอังกฤษตัวใหญ่ - นามสกุลภาษาอังกฤษตัวเล็ก-@-5ตัวท้ายบัตรประชาชน เช่น Ts@12345 เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับรหัส จากนั้นระบบจะให้นักศึกษาเข้าตั้งรหัสผ่าน UBU Account ด้วยตนเอง ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถใช้งานระบบต่างๆตลอดจนยืนยันตัวเองได้จึงควรเก็บเป็นความลับ

 • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับจะสามารถดาวน์โหลดได้ ดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง

 • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับและคลิกเลือก Google mail ดูวิธีการใช้งาน Google Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา

 • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับและคลิกเลือก UBU LMS ดูวิธีเข้าใช้งาน UBU LMS หรือเข้าผ่านเว็บโดยตรงที่ UBU LMS แต่หลังจาก Login ระบบจะเข้าหน้า UBU Portal อีกครั้ง